Sunan Ibnu Majah dari Anas secara marfu :”Barang siapa yang hendak berbekam , maka hendaklah ia memilih hari yang ke 17,19 atau 21.dan jangan sampai DARAH BERGOLAK (HYPERTENSI) pada salah seorang dari kamu, SEHINGGA AKAN MEMBUNUHNYA”

Kamis, 12 Agustus 2010

Nasihat SYARIAH DALAM PENGOBATAN

Dialog doktor bersama Syeikh Sholih Uthaimin